EVI 2.0

EVI 2.0

Evi 2.0 is een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren en monitoren. Door te werken met Evi 2.0 versterkt de school de ontwikkeling en borging van cultuureducatie op hun school.

Wat voegt EVI 2.0 toe?

  • Evi 2.0 helpt scholen met het versterken en borgen van cultuuronderwijs.
  • Evi 2.0 is voor én van de school, die hiermee een eigen dossier opbouwt en haar ontwikkeling zichtbaar maakt.
  • Evi 2.0 is een digitale vragenlijst over cultuuronderwijs. De vragenlijst bevat vier onderwerpen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking.
  • Evi 2.0 is een hulpmiddel: ze helpt je te bepalen hoe het ervoor staat met cultuuronderwijs op jullie school, of je daar tevreden over bent, wat jullie de afgelopen periode gedaan hebben en hoe jullie verder willen.
  • Door Evi 2.0 eens per twee jaar in te vullen bouw je een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jullie school zichtbaar wordt.
  • Voor de scholen die meedoen aan DOEN! is deelname aan Evi 2.0 verplicht. De monitoring van hun CmK programma vindt plaats in 2022 en 2024.
  • Met Evi 2.0 geef je aan waarover je tevreden bent in de samenwerking met DOEN! en waar je verbeterpunten ziet.