Erfgoededucatie

Erfgoededucatie

Erfgoededucatie biedt een manier om naar onze cultuur te kijken. Door erfgoededucatie leren leerlingen werken met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving en krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. Erfgoededucatie is erop gericht leerlingen zintuiglijk te laten ervaren dat de wereld niet uit losse stukjes bestaat, maar uit verbindingen die een geheel vormen. DOEN! maakt voor erfgoededucatie gebruik van het platform Reizen in de Tijd. Zo bieden we bijvoorbeeld de training “Van Rondleiden Naar Begeleiden.”

Meer weten? Klik hieronder voor de website.