Projectaanvragen

Wanneer je op zoek bent naar verdieping of ontwikkeling van een culturele activiteit op jouw school, kan DOEN! daarbij ondersteunen.Passend binnen de visie en de ambities van de school kunnen aanvragen gedaan worden voor 4 verschillende programma’s die verder op deze pagina worden toegelicht:

  1. Co-creatie
  2. Deskundigheidsbevordering
  3. Community project
  4. Samenwerking PO-VVE/BSO/VO

NB: de gemiddelde doorlooptijd voor de behandeling van een aanvraag is 3 weken. Houd hier a.u.b. rekening mee.

Projectaanvragen

Met een co-creatie gaan leerkrachten en leerlingen o.l.v. een vakdocent samen aan de slag met het implementeren van kunst- en cultuuronderwijs. De vakdocent komt in de school en neemt de leerlingen én de leerkracht mee in het creatieve proces binnen een bepaalde discipline. Hierbij staat deskundigheidsbevordering van de leerkracht centraal. Een co-creatie kan kortlopend, maar ook langdurig zijn. Samen met de intermediair stem je af waar de behoefte ligt en hoe de invulling van de co-creatie eruitziet.

Een deskundigheidsbevordering is gericht op de leerkrachten. Dit kan een eenmalig moment zijn tijdens bijv. een studiedag, maar ook een langlopende cursus waarin een leerkracht of team zich verdiept in een bepaalde discipline. Een deskundigheidsbevordering kan daarnaast bovenschools (voor een scholenstichting) aangevraagd worden.

Als een school een project opzet met ‘de wijk’, dan kan een aanvraag worden gedaan voor een community project. Denk hierbij aan een project  i.s.m. een welzijnsorganisatie, een vereniging, een zorginstelling etc.

Binnen de ontwikkelingen van curriculum.nu en de ontwikkelingen van brede scholen en integrale kindcentra’s is er behoefte aan ondersteuning bij het opzetten van doorlopende leerlijnen; van peuters tot groep 8 tot voortgezet onderwijs. Daarbij ook invulling gevend aan de ‘rijke schooldag’. Hiervoor kan een aanvraag impuls samenwerking PO-VVE/BSO/VO gedaan worden.

Bij alle aanvragen wordt ook om een begroting gevraagd. Om je hiermee op weg te helpen vind je hier een algemeen format begroting

Voor de juiste borging van kwaliteit vragen we na afloop van ieder project om een terugkoppeling. Dit doen we met een online evaluatieformulier. Klik op de groene knop of op deze link om het formulier in te vullen.