Cultureel Navigeren

Cultureel Navigeren

De intermediairs van DOEN! hebben een praktijkgerichte cursus ontwikkeld voor (nieuwe) cultuuraanbieders in het onderwijsveld: Cultureel Navigeren. Deze cursus is bedoeld voor aanbieders die expert zijn in hun vakgebied (beeldend, dans, muziek, digitale media etc.) maar niet (voldoende) geschoold zijn om ‘voor de klas te staan’ of om kennis over te dragen op de leerkrachten. 

De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt gratis aangeboden door de intermediairs van DOEN!

Aanmelden kan via de knop hieronder, liefst voor 13 oktober 2023.

Beknopte inhoud

Les 1 – Het culturele landschap: zicht krijgen op de diversiteit van dit landschap. Welke ‘stakeholders’ zijn er allemaal?

Les 2 – Een overzicht van de verschillende soorten onderwijs en onderwijsconcepten. Waar kom je als cultuuraanbieder allemaal mee in aanraking en wat wordt verwacht van jou? Kennismaken met procesgerichte didaktiek en verschillende werkvormen.

Les 3 – CmK en culturele competenties uit de cultuurloper: wat betekent dit voor de lessen die jij gaat verzorgen en wat komt hier in de praktijk bij kijken?

Les 4 – Praktisch: hoe ziet een lesbeschrijving eruit, waar moet een offerte aan voldoen en hoe evalueer je?

Data voor de eerstvolgende cursus:
(Maandag van 9.30 uur – 11.30 uur)

  • 30 oktober 2023 – RICK 
  • 13 november 2023 – RICK
  • 27 november 2023 – The Movement
  • 11 december 2023 – The Movement

Adressen:
RICK: Wilhelminasingel 12, Weert
The Movement: Slachthuisstraat 11, Roermond

Cultureel Navigeren

Om het kunst- en cultuuronderwijs binnen het basisonderwijs te borgen worden er via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) diverse projecten opgezet in deskundigheidsbevordering, co-creatie, community en verbinding Primair Onderwijs met het VVE-programma of met het Voortgezet Onderwijs.

Om deze projecten uit te voeren zetten de intermediairs van DOEN! cultuuraanbieders in. Aanbieders die expert zijn op het gebied van hun discipline (beeldend, dans, muziek, digitale media, etc.) maar niet (up to date) geschoold zijn om ‘voor de klas’ te staan of om kennis over te dragen op de leerkrachten. Voor deze aanbieders is Cultureel Navigeren ontwikkeld.

Hoe

Door een praktische cursus die gericht is op de aanbieders die willen werken in het onderwijs. De scholen binnen het werkgebied van DOEN! werken eraan mee vanuit het onderwijsperspectief: waar is behoefte aan vanuit het onderwijs én wat betekent dit voor de aanbieders.

De cursus wordt verzorgd door de intermediairs. Zij kennen het werkgebied, zowel de scholen als de aanbieders. In de cursus wordt steeds verder ingezoomd op het onderwijslandschap. Deze cursus van 4 lessen van 2 uur wordt gratis aangeboden door DOEN!