Cultureel Navigeren

Cultureel Navigeren

Ben je expert in jouw vakgebied en wil je je talent graag delen met een nieuwe generatie? Kom voor de klas!

De cursus Cultureel Navigeren is speciaal ontwikkeld voor (nieuwe) cultuuraanbieders in het onderwijsveld. je leert op een praktische manier hoe je zelfverzekerd voor de klas kunt staan en hoe je je kennis overdraagt op andere leerkrachten.

De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt gratis aangeboden door de intermediairs van DOEN!

Neem contact met ons op voor de volgende cursusdata. Een nieuwe cursus start waarschijnlijk pas in het najaar van 2024, maar je kunt je altijd al aanmelden.

Beknopte inhoud van de cursus

Les 1 – Het culturele landschap: zicht krijgen op de diversiteit van dit landschap. Welke ‘stakeholders’ zijn er allemaal?

Les 2 – Een overzicht van de verschillende soorten onderwijs en onderwijsconcepten. Waar kom je als cultuuraanbieder allemaal mee in aanraking en wat wordt verwacht van jou? Kennismaken met procesgerichte didactiek en verschillende werkvormen.

Les 3 – CmK en culturele competenties uit de cultuurloper: wat betekent dit voor de lessen die jij gaat verzorgen en wat komt hier in de praktijk bij kijken?

Les 4 – Praktisch: hoe ziet een lesbeschrijving eruit, waar moet een offerte aan voldoen en hoe evalueer je?

Waarom de cursus Cultureel Navigeren?

Voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs heb je bepaalde onderwijsvaardigheden nodig. Vaak merken we dat cultuuraanbieders heel enthousiast zijn om les te geven, maar soms nog handvatten missen om hun kennis op de juiste manier over te brengen. Om een brug te slaan tussen die talenten en het bijspijkeren van onderwijsvaardigheden, hebben we de cursus Cultureel Navigeren ontwikkeld. Hiermee krijg je niet alleen praktische handvatten om zelfverzekerd voor de klas te staan, maar ook om je kennis op een goede manier over te dragen aan andere leerkrachten.

Breed inzetbaar

Wanneer je de cursus hebt afgerond, ben je breed inzetbaar binnen de lesvormen van het CmK-programma. Denk hierbij aan: deskundigheidsbevordering, co-creatie, community en verbinding Primair Onderwijs met het VVE-programma of met het Voortgezet Onderwijs.

Praktisch

De cursus Cultureel Navigeren is een praktijkgerichte cursus en bestaat uit 4 lessen van 2 uur. De intermediairs van DOEN! verzorgen de lessen. Zij kennen het werkgebied, de scholen én de aanbieders. In de cursus wordt iedere les dieper ingegaan op het onderwijslandschap. 
De scholen binnen het werkgebied van DOEN! zijn hierbij nauw betrokken. Zij geven aan waar ze vanuit het onderwijs behoefte aan hebben en wat ze verwachten van de aanbieders.