Twee penvoerders hebben de handen ineen geslagen: RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie) en ECI Cultuurfabriek.

Het primair onderwijs en zijn culturele omgeving hebben een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door middel van cultuureducatie. Samen bereiken we dat doel door krachten te bundelen en verbindingen te leggen tussen de school en de culturele en sociale omgeving. We staan te popelen om dit te DOEN!

Wat we gaan DOEN


IMPLEMENTATIE, VERDIEPING en ONTWIKKELING van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie.
 
Inhoudelijke DESKUNDIGHEID versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
 
Versterken van de RELATIE van de school met de CULTURELE en SOCIALE OMGEVING.

Waarom we dit doen


Cultuureducatie maakt deel uit van de integrale ONTWIKKELING van kinderen en is onlosmakelijk VERBONDEN met de 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN, die zo belangrijk zijn voor kinderen in hun ontwikkeling.

Hoe we dit DOEN


Door het leggen van VERBINDINGEN, uitgaande van de kracht en expertise van de REGIO Midden-Limburg.

  • co-creaties, werkplaatsleren en intensievere verbinding binnen-buiten school.
  • verbindingen leggen, dialooggestuurd werken en community projecten (school, wijk, culturele veld).
  • stimuleren van een netwerk tussen het onderwijs, het brede culturele veld, pabo-opleidingen, kunstvakonderwijs en de overheden

Hoe we dit ook DOEN


Door DESKUNDIGHEIDSTRAJECTEN voor nieuwe en bestaande ICC’ers, individuele leerkrachten, teams, intermediairs en het brede culturele veld.

Waarmee we dit DOEN


Met als instrument DE CULTUUR LOPER. De Cultuur Loper is een initiatief van het Brabantse expertisecentrum Kunstbalie en is ontwikkeld in samenwerking met onder meer Erfgoed Brabant.

Wie gaan dit DOEN


RICK is penvoerder voor de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert: 37 BASISSCHOLEN van 5 schoolbesturen (Eduquaat, Meerderweert, Mozon, RBOB De Kempen, SPOLT)

ECI is penvoerder voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond: 44 SCHOLEN van 6 schoolbesturen (INNOVO, Kindante, Pallas, Swalm & Roer en Wijzers in Onderwijs)

Meer DOEN


Lees meer over de aanpak van DOEN! en de activiteiten in het kader van DOEN! op de site van De Cultuur Loper Limburg.

Titels6
Ton Wilbers

Ton Wilbers

Coördinator
Norbert

Norbert Leurs

Coördinator
null

Cyrina van der Bolt

Intermediair

Gemeenten:
– Leudal
– Nederweert
cyrina@doenmiddenlimburg.nl
0495 533 954

null

Marion Beerens

Intermediair

Gemeenten:
– Roerdalen
– Roermond
marion@doenmiddenlimburg.nl
06 228 372 07

null

Ed Hul

Intermediair

Gemeenten:
– Echt-Susteren
– Maasgouw
ed@doenmiddenlimburg.nl
06 535 460 93

null

Johannie van Tuel

Intermediair

Gemeenten:
– Leudal
– Weert
johannie@doenmiddenlimburg.nl
0495 533 954

DOEN!-SCHOLEN

Voor een overzicht van deelnemende DOEN!-scholen, klik hier