Over DOEN!

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een meerjarige subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. De regeling bestaat sinds 2013 en het geld is bestemd voor cultuureducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Toen in 2016 duidelijk werd dat CmK regionaal georganiseerd ging worden, was het voor de beoogde penvoerders RICK in Weert en ECI Cultuurfabriek in Roermond al snel duidelijk dat ze de handen ineen wilden slaan om een programma voor heel Midden-Limburg te realiseren. Dat is het programma DOEN! geworden.

Binnen DOEN! helpen onze intermediairs de scholen een visie te ontwikkelen op cultuureducatie. Dit DOEN! zij door middel van advies en het leveren van maatwerk. Zo ondersteunt DOEN! bijvoorbeeld groepsleerkrachten met lesmateriaal en door de inzet van externe vakdocenten.

Wij ondersteunen zowel de scholen als de cultuuraanbieders. Wat kunnen wij voor jou DOEN!?

Over DOEN!