Ons aanbod voor scholen

DOEN! helpt scholen met de kwalitatieve uitvoering van hun cultuuronderwijsplan. Op basis van de wensen van school bieden we bijvoorbeeld vakinhoudelijke ondersteuning aan de groepsleerkracht, maar kunnen we ook faciliteren in vakoverstijgend, thematisch onderwijs met inzet van bekwame vakdocenten. Inmiddels zijn al meer dan 70 scholen in Midden-Limburg aangesloten bij het programma DOEN! We zijn er trots op dat we op deze manier kunnen bijdragen aan kwalitatief cultuuronderwijs voor onze toekomstige generatie.

Wil je weten wat wij voor jouw school kunnen DOEN!?

Trainingen

Om de professionaliteit van cultuuraanbieders te vergroten, bieden we diverse trainingen. Zo hebben we verschillende deskundigheidstrajecten voor ICC’ers.

Cultuurmeester

Cultuurmeesters zijn vakdocenten die scholen helpen bij de uitvoering van de CmK-regeling en de culturele programma’s.

De Cultuur Loper

De Cultuurloper is een beproefd concept om iedere leerling toegang te geven tot betekenisvolle cultuureducatie.

Erfgoededucatie

DOEN! is aangesloten bij Reizen in de Tijd; een platform dat basisscholen met musea verbindt door middel van elf thema’s.

Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst!
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame,
duurzame samenleving die wij willen zijn.
Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei.
Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansen
en het ontwikkelen van jouw talenten
Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs, en eigen-tijds

Koersplan Eduquaat

Deelnemende scholen​

Voor een overzicht van deelnemende DOEN!-scholen, klik hier.