Trainingen

DOEN! biedt 4 verschillende trajecten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Het eerste traject is een gecertificeerde opleiding voor ICC’ers. Voor gecertificeerde ICC’ers is er vervolgens een verdiepingstraject. Traject 3 bestaat uit het ontwikkelen van vaardigheiden op het gebied van kunst en cultuur bij leerkrachten in samenwerking met het culturele veld. Het laatste traject is een inhoudelijke deskundigheidsbevordering voor het schoolteam op basis van de vraag van een school.

Voor de eerste twee trajecten worden aparte cursussen georganiseerd. Traject 3 en 4 worden begeleid door onze intermediairs. Bij elk traject zetten we in op duurzaamheid en borging, zodat processen op school doorgaan nadat de expert de school heeft verlaten.

Meer weten?

Trainingen