Trainingen

DOEN! biedt 4 verschillende trajecten op het gebied van deskundigheidsbevordering. Het eerste traject is een gecertificeerde opleiding voor ICC’ers. Voor gecertificeerde ICC’ers is er vervolgens een verdiepingstraject. Traject 3 bestaat uit het ontwikkelen van vaardigheiden op het gebied van kunst en cultuur bij leerkrachten in samenwerking met het culturele veld. Het laatste traject is een inhoudelijke deskundigheidsbevordering voor het schoolteam op basis van de vraag van een school.

Voor de eerste twee trajecten worden aparte cursussen georganiseerd. Traject 3 en 4 worden begeleid door onze intermediairs. Bij elk traject zetten we in op duurzaamheid en borging, zodat processen op school doorgaan nadat de expert de school heeft verlaten.

Meer weten?

Trainingen

Nieuwe ICC-cursus start september 2023!

ICC-cursus POAls cultuurcoördinator ben je binnen de school de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht op de inhoud van het cultuureducatieve programma, leg je relaties binnen en buiten de school en zorg je ervoor dat er heldere plannen liggen.Inhoud trainingIn onze ICC-cursus ondersteunen we je als professional om een stevig cultuurprogramma voor je school vorm te geven, wat bijdraagt aan de kwaliteit van je onderwijs. We werken daarbij vanuit de eigen, persoonlijke ontwikkelwens en leren over en in drie vormen van kwaliteit:

 • De inhoudelijke kwaliteit (algemene kennis van kunst & cultuur, ontwikkelingen in het domein en het vormen van visie);
 • De relationele kwaliteit (samenwerken binnen en buiten de school, werken aan draagvlak en het vergroten van je netwerk);
 • De operationele kwaliteit (het organiseren van activiteiten en zicht op randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen).

Omdat we werken vanuit eigen ontwikkelwensen, wordt het programma continu op maat ingericht. Binnen de training is daarbij veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, de lokale omgeving, het maken van concrete plannen en het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.De cursus leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.Waar werken we naartoe?Aan de hand van de schoolsituatie wordt er gewerkt aan een (idee voor een) beroepsproduct of plan voor jouw beroepspraktijk. Voorbeelden van zo’n product of plan zijn een visiedocument, een ontwikkelkaart of een lesproduct. Dit hoeft dus niet per definitie een cultuurbeleidsplan te zijn. Je onderbouwt daarbij hoe dit plan of beroepsproduct tot stand is gekomen en hoe dit bijdraagt aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator. Ook voer je minimaal 1 gesprek binnen je school (met collega’s of directie) over cultuuronderwijs. Ten slotte maak je in een eindpresentatie zichtbaar wat je beroepsproduct of plan is en hoe de training heeft bijgedragen aan jouw ontwikkeling als cultuurcoördinator.De cursus zal gegeven worden door Annelijn Smulders en (gedeeltelijk door) Robin Brugman van Cultlab.

meet en greet 2023DataDe cursus zal plaatsvinden op de volgende data:

 • 20 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 22 november 2023
 • 31 januari 2024
 • 28 februari 2024
 • 27 maart 202
 • 15 mei 2024
 • 12 juni 2024

Tijd: van 15.00 u -17.30 u