Cultuurmeester

Cultuurmeester

In de praktijk blijkt dat borging van cultuureducatie binnen het basisonderwijs wat moeizaam gaat. Er worden impulstrajecten gedaan, maar deze houden vaak geen stand. Door het inzetten van een Cultuurmeester is er op school iemand die zich alleen bezighoudt met cultuur binnen de school. Hierdoor is cultuur geen impuls, maar wordt het een vast onderdeel binnen het lesprogramma.

Interesse of meer weten?

Wat doet een cultuurmeester?

  • Bijstellen van culturele visie en beleid
  • Begeleiden bij de ontwikkeling van een cultureel lesprogramma passend bij de visie van de school
  • Implementeren, verdiepen en borgen van het lesprogramma
  • Coördinatie van cultuur op school en culturele evenementen
  • Verzorgen van cultuur op school en culturele evenementen
  • Verzorgen van cultuurlessen in eigen vakdiscipline
  • Contact leggen met passende docenten voor andere disciplines
  • Zelfstandig lesgeven in zijn/haar discipline