De Cultuurloper

De Cultuur Loper

DOEN! maakt gebruik van De Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een traject dat ondersteuning biedt aan de intermediair om in samenspraak met de CmK-school een proces in te richten en te doorlopen. Een proces waarin de school de door henzelf geformuleerde ambitie op het gebied van cultuureducatie succesvol weet te realiseren. Dit proces wordt doorlopen volgens 4 fases (verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen) op 3 lijnen; de lijn van het onderwijs, de leraar en de leerling.

Meer weten?